Sponzori

EESTech Challenge 2019

Generalni sponzor

Virgin Pulse digitalna platforma namijenjena je poslodavcima kako bi inovativnim tehnologijama poboljšali životne navike svojih zaposlenika. Taj rezultat postiže se kroz niz odabranih, te prema klijentu dizajniranih funkcija, kao što su: natjecanja u raznim aktivnostima i igrama, stvaranje dnevnih navika, praćenje sopstvene ishrane, praćenje kvalitete sna i tome slično.

Sa svojim rješenjem, kvalitetom i brojem klijenata Virgin Pulse je globalni lider na tržištu ovakvih kompanija.  Naš cilj je da omogućimo klijentima kreiranje poslovne kulture i radne atmosfere koja će podsticati i motivisati uposlenike da budu produktivniji, ali i da istovremeno uživaju u svom poslu i radnom okruženju.

Među našim klijentima pronaći ćete čak 10% Fortune 500 liste najuspješnijih svjetskih kompanija kao što su Coca-Cola, Bank of America Corp., Boeing, Phillips 66 i mnogi drugi.

Kao globalna kompanija, pored sjedišta u Sjedinjenim Američkim Državama, “Virgin Pulse, Inc.” svoje urede ima u Australiji, Singapuru, Švicarskoj, Engleskoj, Kanadi, Brazilu i Bosni i Hercegovini.  Virgin Pulse d.o.o. Tuzla najveći je internacionalni ured i djeluje kao čvorište za tehničku i operativnu podršku cjelokupnom poslovanju kompanije na globalnom nivou. Tuzlanski ured broji preko 130 mladih i talentovanih zaposlenika, od čega oko 50 inžinjera koji učestvuju u razvoju i unaprijeđenju platforme.

U modernom prostoru za rad, u opuštenoj i društvenoj radnoj atmosferi, zateći ćete zaposlenike koji zajedničkim trudom pomažu klijentima u ostvarenju njihovih ciljeva. Ukoliko ipak želite odmoriti od vaših svakodnevnih zadataka, uvijek se možete opustiti u prostorijama za odmor ili zabaviti kroz sportske aktivnosti i video igre.

Zlatni sponzor

One of the leading software development companies in B&H, Atlantbh is a sponsor of the EESTech Challenge in Tuzla.

It all began 19 years ago, with only a handful of people and ideas. Thanks to the hard work and quality of an extremely talented and devoted team, today Atlantbh is one of B&Hs leading software development companies working with some of the World’s leading companies. Atlantbh contributes their success and recognisable culture to their nearly 100 employees – the Atlanters. They are especially proud of their ABH Internship which has educated more than 100 interns through practical experience and one-on-one mentorship from an Atlantbh engineer. Today, many of them are employed by the company.

Atlantbh je jedna od vodećih kompanija za razvoj softvera u BiH ovogodišnji je sponzor EESTech Challenge-a u Tuzli.

Sve je počelo prije 19 godina a sa samo nekoliko osoba i nekoliko ideja. Zahvaljujući radu, kvalitetu i veoma talentiranim i posvećenim radnicima, Atlantbh je danas jedna od vodećih kompanija za razvoj softvera u BiH, broji skoro 100 uposlenih i radi sa vodećim svjetskim kompanijama. Svoj uspjeh i prepoznatljivu kulturu pripisuju svojim uposlenicima – Atlanterima. Posebno se ponose ABH praksom kroz koju su edukovali više od 100 praktikanata koji su svoje znanje usavršili praktičnim radom sa mentorima iz Atlantbh. Danas su mnogi od njih uposlenici ove kompanije.

Srebreni sponzori

Već više od 25 godina DCCS razvija sofisticirana softverska i infrastrukturna rješenja za najzahtjevnije potrebe i pruža savjetovanje u svim IT pitanjima. Imate koristi od njihovog znanja, iskustva i zahtijevanog kvaliteta. Fokus njihovog razmišljanja je na ljudima i procesima koji određuju vašu radnu sredinu. Njihova prilagođena rješenja doprinose stvarnoj i mjerljivoj dodanoj vrijednosti za uspjeh njihovih klijenata.

DCCS je osnovan 1989. godine. Imaju centre u Grazu, Welsu, Beču, Stuttgartu i Tuzli. Njihove osnovne kompetencije su: Custom-Made Business Solutions, Portal Solutions, Infrastrukturna rješenja, Tax Solutions, Procurement Solutions; i tehnologije: Java / JEE, Microsoft .NET i SharePoint, IBM Notes, IBM Connections, SAP, Liferay. Među njihovim klijentima su Audi, BMW, Daimler, DAB banka, Genericon Pharma, Granit Construction, Magna, MTU, Neuroth, OMV Petrom, Voestalpine itd.

https://www.dccs.at

——————————–

For more than 25 years, DCCS has been developing sophisticated software and infrastructure solutions for the most discerning needs and they provide consulting in all IT matters. You benefit from their know-how, their experience and their quality requirements. The focus of their thinking is on people and the processes that determine your working environment. Their tailor-made solutions contribute real and measurable added value to the success of their customers.

DCCS was founded in 1989. They have centers in Graz, Wels, Wien, Stuttgart and Tuzla. Their core competencies are: Custom-Made Business Solutions, Portal Solutions, Infrastructure Solutions, Tax Solutions, Procurement Solutions; and technologies: Java/JEE, Microsoft .NET and SharePoint, IBM Notes, IBM Connections, SAP, Liferay. Among their customers are Audi, BMW, Daimler, DAB Bank, Genericon Pharma, Granite Construction, Magna, MTU, Neuroth, OMV Petrom, Voestalpine etc.

https://www.dccs.at

Marvelsoft je inovativna IT kompanija specijalizirana za razvoj trgovinskih rješenja za banke i brokerske firme u Europi, Americi i Aziji. Marvelsoftovi algoritamski programi trgovanja, kvantitativna analitika i rješenja nadgledanja, smišljenji i izrađeni u njihovom glavnom centru za istraživanje i razvoj u Tuzli, su prezentovani svim većim globalnim tržištima preko Marvelsoftovih ureda u Hong Kongu i Luganu. Ured u Tuzli je jezgro centra za istraživanje i razvoj, tako da su svi proizvodi smišljeni i dizajnirani u Bosni i Hercegovini. Marvelsoft konstantno ulaže u ljude – koji su pokretačka snaga misije i rješenja kompanije.

———–

Marvelsoft is an innovative IT company specialized in the development of trading solutions for banks and brokerage firms in Europe, the Americas, and Asia. Marvelsoft’s algorithmic trading engines, quantitative analytics, and monitoring solutions, fully innovated and built out of their main R&D center in Tuzla, are introduced to all the major global markets through their business offices in Hong Kong and Lugano.

With the Tuzla office being the core R&D center their products are tailored and designed in Bosnia and Herzegovina. Marvelsoft is constantly investing in people who are the driving force behind company’s mission and solutions.

Link : https://marvelsoft.net/

Standardni sponzori

Fondacija tuzlanske zajednice je nastala združenom inicijativom građana Tuzle, Međunarodnog partnerskog programa za mlade – YEPP-a  i njemačke fondacije „Freudenberg Stiftung”. To je neprofitna, nevladina i nezavisna organizacija koja djeluje na području tuzlanske regije kao prva i još uvijek jedina fondacija za razvoj lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.

U okviru svoje misije, Fondacija tuzlanske zajednice:

  • Podstiče građansko učešće u razvoju zajednice
  • Pokreće inicijative u oblastima osnaživanja mladih, otvorenog obrazovanja i razvoja zajednice
  • Pruža finansijsku podršku građanskim inicijativama za opštedruštvenu korist
  • Usmjerava donatorska sredstava prema potrebama građana u tuzlanskoj regiji
  • Stvara dugoročnine zavisni Fond za razvoj tuzlanske zajednice.

Fondacija tuzlanske zajednice ima tri osnove uloge u zajednici:

Razvija programe podrške za civilni sektor u regiji Tuzle. Programi uključuju mobiliziranje građana na učešće u razvoju zajednice, sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za opšte dobro, organiziranje treninga za jačanje kapaciteta aktivnih građana i mladih, savjetovanje i mentorstvo posebnih programa za podršku marginaliziranim grupama i zajednicama.

Razvija partnerstva i vodi razvojne inicijative i programe za zajednicu. Aktivnosti obuhvataju stalne konsultacije sa građanima, organiziranje foruma i konferencija, kontinuirano istraživanje zajednice i povećanje znanja o civilnom sektoru, te izgradnju jakih veza unutar zajednice.

Razvija i promovira filantropiju i pruža usluge donatorima. Aktivnosti obuhvataju kreiranje mehanizma za mobiliziranje lokalnog kapitala, nudeći usluge lokalnim donatorima za ulaganje u razvoj zajednice putem osnivanja vlastitih fondova ili donacijama za postojeće fondovi pri FTZ.

Polja djelovanja:

  1. Razvoj lokalne zajednice;
  2. Osnaživanje i uključivanje mladih;
  3. Promocija filantropije i volonterizma;
  4. Razvoj otvorenih škola u zajednici;
  5. Neformalno obrazovanje i edukativni treninzi iz gore navedenih oblasti

http://www.fondacijatz.org/

Osnovna djelatnost naše kompanije je izgradnja WEB informacionih sistema i vezanih usluga (hosting, domene, projektovanje i programiranje, razvoj i implementacija rješenja, desktop i mobilnih aplikacija, e-commerce rješenja, integracija online plaćanja i sl.), za klijente ili za sopstvene projekte.

Ponosno ističemo da je Leftor d.o.o. vodeća hosting kompanija u BiH. Činjenica da imamo daleko najveći broj klijenata u oblasti web hosting usluga i registracije internetskih domena u BiH govori u prilog našeg rada, stručnosti, pouzdanosti i uzajamnog povjerenja koje sa svojim klijentima razvijamo tokom svih ovih godina postojanja.

Ekipa koju okuplja naša kompanija posjeduje bogato iskustvo u projektovanju i programiranju što nam omogućava da uspješno realizujemo i najzahtjevnije ideje i projekte svojih klijenata. Projektovanje i razvijanje kvalitetnih i inovativnih WEB i mobilnih aplikacija nam omogućava da svoja rješenja uspješno plasiramo i na tržišta koja zahtijevaju visoke standarde, kao što su zemlje Evropske unije i SAD.

Poznati smo i kao pioniri uvođenja inovativnih usluga na tržište BiH. Bili smo jedna od prvih kompanija koja je na našem tržištu ponudila online naručivanje knjiga (knjiga.ba), hrane (tanjir.ba), i definitivno prva kompanija u BiH koja je razvila i ponudila uslugu samostalnog online kreiranja web stranica mojWeb.ba.

Ako želite saznati više o ovoj kompaniji posjetite http://www.leftor.com/


Core business of our company is to create WEB infomation systems and related services
(hosting, domains, designing and programming, development and solutions implementation, desktop and mobile applications, e-commerce solutions, online payment integration etc.), for clients or our personal projects. We’re proud to say that Leftor d.o.o is number one hosting company in BiH.
Fact that we have the most clients in web hosting services and registration of internet domains in BiH speaks in favor of our work, professionalism, reliability and mutual trust that we are building with our clients during all these years.
Our team has a lot of experience in designing and programming that allows us to successfully complete and realize the most demanding ideas and projects of our clients. Designing and developing quality and inovative WEB and mobile applications allows us to place our solutions to higher standards market like many EU countries and USA.
We’re also known as pioneers of inovative services for domestic market.
We were one of the first companies that offered online ordering of books (knjiga.ba), food (tanjir.ba), and definitely first company in BiH that developed and offered services of online creation of web sites (mojWeb.ba)
Want to know more about this company? Visit http://www.leftor.com/

Centar za poslovnu edukaciju je vodeći akreditovani centar za prijenos modernih i praktičnih znanja u domenu informacionih tehnologija, stranih jezika, dizajna i poslovnih vještina. Od osnivanja 2007. godine postali smo vodeća ustanova za obrazovanje odraslih u BiH, sa poslovnicama u Sarajevu i Tuzli te preko 14.000 polaznika. To postižemo sa stručnim timom od preko 40 vrhunskih predavača potpuno posvećenih polaznicima. Akreditovani smo od strane Ministarstva obrazovanja KS i TK, a ovlašteni smo TOEFL i 1st Business Certificate centri za BiH.

Misija Centra za promociju cjeloživotnog učenja Erazmo je kontinuirano se baviti unapređivanjem edukacije, podizanjem svijesti o važnosti stalnog i ponovljenog učenja, sticanja novih, modernih i produktivnih znanja sa ciljem unaprjeđivanja sebe ako pojedinca, a samim tim i okruženja.Erazmo Centar je prvenstveno centar sticanja IT kompetencija i jedini u regiji ima razvijene programe profesionalnog savladavanja: Java programiranja, Andorid programiranja, kurseve: HTML, CSS, Bootstrap, C++; zatim odlične kurseve Grafičkog i Web dizajna (WordPress), te jedini u BiH imaju razvijen kurs SPSS statistička analiza i  Java Skript. Od programa stručnog usavršavanja imaju razvijene obuke za AutoCad 2D i 3D, te programe Catia i Studio 3D Max.

Sticanje IT kompetencija je osnovna djelatnost Erazmo Centra ,no takodje, tu se može učiti njemački i engleski jezik, kao i sticati komunikacijske vještine i vještine jačanja ličnosti.

Polaznici Erazmo Centra vrlo brzo pronalaze poslove u brzorastućim IT kompanijama u Tuzli i regiji.

Centar je opremljen savremenom informatičkom opremom.

Više o Erazmo Centru se može vidjeti na www.erazmo.ba, pozivom na 061 100 031, a centar je lociran u samom gradskom jezgru, u zgradi Dvor, preko puta Narodne biblioteke i Pravoslavne crkve.

Dobrodošli su svi koji žele unaprijediti svoja znanja i steći nove profesionalne vještine.