Motivacioni vikend – Svatovac 2015

Posted on Posted in Motivacioni vikendi

23.05.2015. godine na na planinskom izletištu Svatovac odražan je motivacijski vikend za nove članove EESTEC LC Tuzla. Na ovom edukativno – zabavnom događaju, učešće je uzelo 16 članova, a održana su dva treninga na temu “EESTEC i Timski rad” i “Event Menagement”. Članovi su pored treniga, sudjelovali u mnogobrojnim igrama za usavršavanje komunkacijskih vještina i […]